(Compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic)

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=626751&action=fitxa

Xolís d’Adons SL, per complir amb la citada llei, les dades d’informació general són: Xolís d’Adons SL. Adreça: C/. Ùnic  s/n, 25556 Adons  (Lleida) Contacte: clients@xolisdadons.net  Telèfon: +34 686 070 563. Dades registrals: R.M. Lleida, Tom 1405, Foli 138, Fulla L-28.219, inscripció 1ª,  CIF B25787862; d’ara endavant Xolís d’Adons.

Ús de la pàgina web: Xolís d’Adons no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte,fraudulent, il·lícit o in-apropiat de la informació mostrada a la pàgina d’internet  xolisdadons.net (https://xolisdadons.net) ,independentment dels enllaços que s’hagin fet servir per arribar-hi, com son xolisdadons.com, xolisdadons.org, xolisdadons.cat, xolisdadons.info, xolisdadons.online, etc, els seus subdominis o del cercador emprat.

Amb els limits establerts a la llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Xolis d’Adons no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions contingudes a les seves pàgines d’internet.

Els continguts e informacions no vinculats a Xolis d’Adons ni constitueixen opinions, consells o assessoraments legals de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’internet de Xolis d'Adons poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que Xolís d’Adons no pot controlar i com a conseqüència no pot assumir cap responsabilitat per el contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textes, imatges, sons, animacions, software propi i altres continguts inclosos en aquest lloc web son propietat exclusiva de Xolís d’Adons o en el seu cas de les llicències de tercers, en particular del software emprat en la construcció i gestió de la pàgina. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el vist i plau exprés de Xolís d’Adons.

Per tal d’accedir als serveis que ofereix Xolís d’Adons a la seva pàgina web xolisdadons.net, l’usuari  es possible que hagi de facilitar algunes dades de caràcter personal.

En compliment de l’establert en el reglament UE-2016/679 del parlament Europeu i del Consell Europeu de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta en el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que mitjançant el compliment dels formularis que apareixen a la pàgina web, les seves dades personals quedaran incorporades en fitxers informàtics propietat de Xolís d’Adons i seran tractades amb la finalitat d'oferir-li i prestar els nostres serveis, i, si s’escau informar-li de les novetats. Xolís d’Adons custodiarà les seves dades personals i la documentació de caràcter mercantil que es generi, i, en cap cas serà facilitada a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. Tant mateix, li informem de la possibilitat que té l’ususari d’excercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, enviant un e_mail a clients@xolisdadons.cat, o per correu certificat a l’adreça: Xolís d’Adons Sl.  C/. Ùnic s/n  25556 Adons (Lleida).